Tag Archives: van bướm tín hiệu điện

Van bướm tín hiệu điện,van bướm kèm công tác giám sát

Tổng quan về van bướm tín hiệu điện Van bướm tín hiệu điện  hay còn gọi khác là van bướm kèm công tắc giám sát chính là van bướm thông thường được gắn thêm hộp tín hiệu điện. Bộ tín hiệu điện nay có nhiệm vụ cung cấp tín tới phòng điều khiển để thông […]

Hotline 0988.10.33.66